Despre noi   Portofoliu   Lucrări civile şi restaurări   Clădiri şi hale industriale   Proiecte de dezvoltare urbană   Infrastructură c.f.   Structuri de artă   Proiecte privind îmbunătăţirea mobilităţii   Contact
Despre noi

LGB TRANSARK este o companie cu capital privat ce oferă soluţii inovatoare aferente construcţiilor şi sistemelor de transport, dezvoltând tehnici durabile de proiectare şi soluţii prietenoase pentru mediu.

Pe parcursul a 4 decenii de experienţă, am acumulat un portofoliu unic de proiecte în domeniul infrastructurii de transport, lucrări de proiectare civilă şi industrială, precum şi proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane degradate din România, cu impact asupra dezvoltării oraşelor în condiţiile protejării mediului.

Eforturile noastre sunt concentrate asupra sustenabilităţii sociale pentru modelarea mediului construit în beneficiul oamenilor.

Noi considerăm siguranţa şi confortul o prioritate, de aceea sunt create soluţii de proiectare la cele mai înalte standarde ale calităţii, pe tot parcursul ciclului de viață al proiectelor, începând de la proiectare și execuție, până la mentenanță, exploatare și management.

Autorizaţie de Furnizor Feroviar

Certificare a sistemului de management al calităţii SR EN ISO 9001:2008

Certificare a sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2005

Certificare a sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale SR OHSAS 18001:2008

Atestat ANRE de tip Bp - proiectare de instalaţii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.

Autorizație seria A 4174/ 22.05.2014 pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor

Autorizație seria A 4175/ 22.05.2014 pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

Membră a Asociaţiei Inginerilor de Construcţii Civile din România, reprezentatul FIDIC în Romania

Membră CONFER - Organizaţia Patronală a Societăţilor de Construcţii Feroviare